Mountain Lakes Nature Preserve

57 Mountain Avenue
Princeton, New Jersey 08540
609.924.8720 x      
www.princetonnj.gov/parks